Özgörev

Meslekî dil becerisine sahip, din eğitimi ve hizmetlerinde yetkin mezunlar yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, Pazartesi