Hadis Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATLI

Hadis Anabilim Dalı

Ali Çelik

Prof. Dr.

Hadis Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi / Web Sitesi: http://profdralicelik.com/

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
0 (274) 443 (4753)
ali.celik@dpu.edu.tr

Halis Aydemir

Prof. Dr.

Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
0 (274) 443 (4702)
halis.aydemir@dpu.edu.tr

Mustafa Tatlı

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Elemanı/Hadis Anabilim Dalı

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
0 (274) 443 (4761)
mustafa.tatli@dpu.edu.tr

Ramazan Doğanay

Dr. Öğr. Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
0 (274) 443 (4760)
ramazan.doganay@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Hanefî Mezhebi, Şâfiî, Esbâbu‘l-vurûd, Manzûmeler

Tuğberk Uğurlu

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı/Hadis Anabilim Dalı

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
tugberk.ugurlu@dpu.edu.tr

Zeynep Ergin

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı/Hadis Anabilim Dalı

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
zeynep.pehlivan@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, Pazartesi