Önceki Yayınlar

Mustafa Ateş

Bursa’daki çeşitli ilim merkezlerinde bulunan yazma eser koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan İnebey Yazma Eser Kütüphanesi bir kısmı ünik ve müellif hattı olan birçok yazma nüshanın korunduğu ve araştırmacıların hizmetine sunulduğu bir kütüphanedir. Bursa’da yetişmemiz uzun bir süre burada ikamet etmemiz ve tarihî birikimimize ışık tutan çalışmaların gereğine olan inancımız bizi bu şehrin en önemli değerlerinden biri olan İnebey Kütüphanesi’ndeki yazma eserler üzerinde çalışma yapmaya sevk etmiştir. Bu çalışma ile İnebey Kütüphanesi’deki el yazması fıkıh usûlü eserlerinin incelenmesi tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanmış kütüphanedeki fıkıh usûlü kitaplarının sayısı nitelikleri ve muhtevaları belirlenerek günümüzde henüz basılmayıp yazma halde bulunanlar tespit edilmiştir. Bununla birlikte eserler türleri müellifleri nüsha sayıları gibi çeşitli açılardan ele alınarak değerlendirilmiştir.Fıkıh usûlü ile ilgili yazma eserler konusunda ilim dünyasına mütevâzi bir katkı sunmayı amaçlayan bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı konusu ve çalışmada takip edilen yöntem ele alınmıştır. Birinci bölümde müelliflerin vefat tarihleri esas alınarak yapılan tasnif ile önce müelliflerin kısaca hayatları anlatılmış ardından teknik özellikleri ve muhtevaları açısından kütüphanedeki eserleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise eserler türlerine ve matbûlarının bulunup bulunmamasına göre tasnif edilerek değerlendirilmiş tüm eserler müellifleri ve çeşitli özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca metin şerh hâşiye muhtasar ve risâle türlerinde olmak üzere her türden bir eser ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.

Dr. Ömer Faruk Söylev

 

Din psikolojisinin uygulamalı alanlarından biri olan dini danışma ve rehberlik çalışmaları Batı dünyasında tıp, psikoloji, eğitim ve ilahiyat disiplinlerinin birleştiği geniş bir havzada oldukça kapsamlı bir bilimsel geleneğe ve uzun bir uygulama tarihine sahiptir. Türkiye’de ise henüz çok yeni bir araştırma ve uygulama alanı olan ve kısıtlı sayıda çalışmaların bulunduğu dini danışma ve rehberlik faaliyetleri, toplumsal değişmenin küresel etkileri ve gittikçe benimsenen modern yaşamın farklılaştırdığı ihtiyaçlara bağlı olarak son yıllarda gerek akademik çevrelerin gerekse ilgili hizmet kurumlarının ilgi odağı haline gelmiştir.

 

Bu araştırmada ampirik yönteme uygun araştırma metot ve teknikleri kullanılarak müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve dini rehberlik bürolarında görevli din görevlilerinden oluşan geniş bir örneklem grubuna anket uygulanmış, 1137 anketin verileri analiz edilerek din görevlilerinin dini danışma ve rehberlik yönelimleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

DPÜ İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erdoğan'ın Felek'in Felsefesi başlıklı eseri yayımlandı. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan‘ın Kütahya Ermenilerine Dair Yazdığı “Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri“ Başlıklı Kitabı Yayımlandı.

DPÜ İslami İlimler Fakültesi şehrine hizmet etmeye devam ediyor. Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan‘ın Kütahya Ermenilerine Dair Yazdığı "Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri"  Başlıklı Kitabı Yayımlandı. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DPÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rifat TÜRKEL'in "Gedizli Hafız Mehmet Efendi" isimli editoryal kitabı Gediz Belediyesi tarafından yayımlandı.  Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz

Dpü İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KELEBEK'in "İslam Borçlar Hukuku ve Ebu Yusuf'un Öncelikleri" isimli çalışması kitap olarak yayımlandı. Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz.

Dpü İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlhami Günay'ın "Kısa Surelerin Terbiyesinde" isimli çalışması kitap olarak yayımlandı. Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz

Sayın Prof. Dr.  Bilal Kemikli'nin Alvarlı Muhammed Lutfi'nin Divan'ından derleyip hazırladığı "Alvarlı Muhammed Lutfi DİVAN" isimli çalışması Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlandı. Sayın Dekanımızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz.

Fakültemiz İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ'nin "Süleymaniye Darulhadisi" isimli doktora çalışması Kitabevi Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. Hocamızı  tebrik eder, çalışmalarının devamını dileriz.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, Çarşamba