Aday Öğrenci

  1. İslami İlimler Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır.
  2. Fakültemizin öğretim amaçları şu şekildedir: 

     "Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarının tarih, usul, literatür ve temel kavramlarını lisans düzeyinde bilen ve kullanan öğrenciler yetiştirilmesi; öğrencilere analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme ve değerlendirme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması; İngilizceyi temel düzeyde; kaynak dili Arapçayı ise veri toplayacak ve yazılı-sözlü sunum yapacak seviyede etkin bir şekilde kullanabilme becerisinin kazandırılması; klasik ve güncel dini meseleleri yerel veya küresel boyutta saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip öğrenciler yetiştirilmesi; yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirilmesi; temsil kabiliyetine sahip, etkili iletişim kurabilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, ahlaki ilkelere bağlı eğitimciler yetiştirilmesi; tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, sosyal sorumluluk ve adalet duygusu gelişmiş, çevresine duyarlı ve örnek, kalite kültürüne sahip önder bireyler yetiştirilmesi."

  3. Fakültemizde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.
  4. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
  5. Fakültemizdeki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
  6. Mezunlarımız öğretmen olarak görev yapabiliyorlar. Genel olarak ilk ve orta öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde de meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabiliyorlar. Bundan başka; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, Kur’an Kursu öğretmeni ve din görevlisi; geleceğin öğretim üyeleri olmak üzere, üniversitelerde araştırma görevlisi; Cumhurbaşkanlığı Arşivleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Yazma Eserler başkanlığı, YTB ve TİKA gibi kamu kuruluşlarında uzman olarak görev alabiliyorlar.
  7. Fakültemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana programları mevcuttur. Bu programlar çerçevesinde hem ülkemizdeki hem de yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapılabilmektedir. Fakültemizin Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin bazı üniversiteleri ile Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında anlaşmaları vardır. Bu kapsamda her dönem karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır.
  8. Fakültemizde Pedagojik Formasyon eğitim almak isteyen öğrenciler 4. sınıfa geldiklerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında Öğretmenlik Uygulaması dersini uygulamalı olarak almaktadırlar.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023, Salı