Dekan Yardımcıları

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM
Dekan Yardımcısı
Doç Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN
Dekan Yardımcısı
İdari ve Mali İşler
 Öğrenci İşleri
1977’de dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin, Şavşat’lıdır. 1988 yılında ilkokuldan mezun olmuş, orta (1990) ve lise öğrenimini (1994) Bandıma İ.H.L.’de tamamlamıştır. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmış ve 1999 yılında buradan mezun olmuştur. Yüksek Lisansını (2005) Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Alfred Jules Ayer’ın Doğrulama İlkesinin Din Diline Etkisi” adlı tezi, Doktorasını (2013) ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizm’den Deizme Antony Flew” adlı tezi ile ikmal etmiştir.
Felsefe ve Din Bilimleri İslâm Felsefesi Anabilim dalı öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisansta Hocazâde ve felsefî yazma eserlerini, doktorada Kelâm-Felsefe Tartışmalarında Metin Tutarlılığı konusunu çalışmıştır.  Çalışma alanları din-felsefe ilişkisi, kelâm-felsefe tartışmaları, Meşşâî felsefe, Tehâfüt ve şerhleri, Tehâfüt ve tekfir ithamları, felekler, gök küreleri ve nefisleri, kıdem-hudûs, tümel-tikel bilgi, varlık-yokluk, zaman-mekân ve boşluk tartışmalarıdır. Yayınlanmış uluslararası/ulusal kitap, makale, bildirileri ve yürütücüsü olduğu projeleri mevcuttur.
2003-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlisi olarak çalışmış, bu görevin 5 yılını (2009-2014) İsveç Stockholm’de ifa etmiştir. 2014 yılı yurtdışı görev dönüşünde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinden ayrılmış ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Felsefesi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir. Din Dili, Deizm, Ateizm, Ahlak, İslam ve Batı Düşüncesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Telif eserleri yanında, çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunumu gerçekleştirilmiş bildirileri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç kız babasıdır.
  
Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, Çarşamba