Disipline Özgü Çıktılar

Ç1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

Ç2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

Ç3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

Ç4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

Ç5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

Ç6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

Ç7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma

Ç8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

Ç9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

Ç10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma

Ç11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

Ç12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

Ç13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

Ç14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 
Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2020, Salı