Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Abdullah Erdem TAŞ

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Abdullah Erdem TAŞ

Doç. Dr.

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4850)
abdullah.tas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Osmanlı Afrikası, Garp Ocakları, Osmanlı Libyası (Trablusgarp), Afrika‘da Kurulan İslam Devletleri ve Müslüman Hanedanlar, Arşiv Belgeleri

İsa Gökgedik

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4851)
isa.gokgedik@dpu.edu.tr

Mehmet Emin Yağcı

Dr. Öğr. Üyesi

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
emin.yagci@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: İslam Tarihi

Abdullah Taha Yıldız

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4808)
abdullahtaha.yildiz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: İslam Tarihi

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, Pazartesi