Öğrenme Çıktıları

Ders Adı Ders Kodu Sınıf Ders Öğrenme Çıktıları
Kur'an Okuma ve Tecvid I 251511172 1 İNDİR
Osmanlı Türkçesi 251511178 1 İNDİR
Arap Dili ve Belagatı I 251511173 1 İNDİR
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 251511180 1 İNDİR
İslam İbadet Esasları 251511176 1 İNDİR
Siyer-i Nebi I 251511177 1 İNDİR
Hadis İlimleri ve Usulü I 251511175 1 İNDİR
Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü I 251511174 1 İNDİR
Türk İslam Edebiyatı 251511179 1 İNDİR
Eğitim Bilimine Giriş 251511183 1 İNDİR
Türk Dili I 251511181 1 İNDİR
İngilizce I 251511182 1 İNDİR
       
Ders Adı Ders Kodu Sınıf  
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 251513205 2 İNDİR
İslam Tarihi I 251513202 2 İNDİR
Din Psikolojisi 251513204 2 İNDİR
Kelam Tarihi 251513201 2 İNDİR
Tefsir I 251513198 2 İNDİR
Arap Dili ve Belagatı III 251513197 2 İNDİR
Öğretim İlke ve Yöntemleri 251513206 2 İNDİR
Din Eğitimi 251513203 2 İNDİR
Fıkıh Usulü I 251513221 2 İNDİR
Kur'an Okuma ve Tecvid III 251513196 2 İNDİR
Hadis I 251513199 2 İNDİR
       
Ders Adı Ders Kodu Sınıf  
Tefsir  III 251515220 3 İNDİR
Medya Arapçası I 251515551 3 İNDİR
Arap Dili ve Belagatı V 251515230 3 İNDİR
Sınıf Yönetimi 251515232 3 İNDİR
Tasavvuf I 251515224 3 İNDİR
Klasik Kelam Metinleri 251515545 3 İNDİR
Kur'an'da Ana Konular 251515534 3 İNDİR
Eğitim Psikolojisi 251515228 3 İNDİR
Kelam I 251515223 3 İNDİR
Fıkıh III 251515222 3 İNDİR
Hadis III 251515221 3 İNDİR
Kur'an Okuma ve Tecvid V 251515218 3 İNDİR
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi I 251515559 3 İNDİR
       
Ders Adı Ders Kodu Sınıf  
Medya Arapçası III 251517765 4 İNDİR
Hitabet ve Mesleki Uygulama 251517240 4 İNDİR
Dinler Tarihi 251517241 4 İNDİR
Arap Dili ve Belagatı V 251517236 4 İNDİR
Klasik Fıkıh Problemleri 251517747 4 İNDİR
Özel Öğretim Yöntemleri 251517831 4 İNDİR
Fıkıh V 251517239 4 İNDİR
Tefsir  V 251517237 4 İNDİR
Hadis V 251517238 4 İNDİR
İngilizce Dini Metinler II (Kur'an ve Hadis) 251517732 4 İNDİR
Klasik Tasavvuf Metinleri 251517756 4 İNDİR
Rehberlik 251517823 4 İNDİR
Karakter ve Değerler Eğitimi 251517828 4 İNDİR
Hüsn-i Hat 251517734 4 İNDİR
Günümüzde Papalık ve Katolikler 251517754 4 İNDİR
Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, Cumartesi