Program Öğretim Amaçları

İLAHİYAT PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI

  1. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarının tarih, usul, literatür ve temel kavramlarını lisans düzeyinde bilen ve kullanan öğrenciler yetiştirilmesi.
  2. Öğrencilere analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme ve değerlendirme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması.
  3. İngilizceyi temel düzeyde; kaynak dili Arapçayı ise veri toplayacak ve yazılı-sözlü sunum yapacak seviyede etkin bir şekilde kullanabilme becerisinin kazandırılması.
  4. Klasik ve güncel dini meseleleri yerel veya küresel boyutta saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip öğrenciler yetiştirilmesi.
  5. Yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirilmesi.
  6. Temsil kabiliyetine sahip, etkili iletişim kurabilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, ahlaki ilkelere bağlı eğitimciler yetiştirilmesi.
  7. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, sosyal sorumluluk ve adalet duygusu gelişmiş, çevresine duyarlı ve örnek, kalite kültürüne sahip önder bireyler yetiştirilmesi.
Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018, Perşembe