Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn

Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş tarafından telif edilen Bir Osmanlı Fakihi İbn Âbidîn adlı kitap, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlanmıştır.

Osmanlı fakihlerinden İbn Âbidîn’in hüküm elde etme faaliyetinin keyfiyeti ve resmü’l-müftî kriterlerinin bu faaliyetteki rolü, mezhep içi işleyiş hakkında önemli veriler sunacak kritik konulardır. Zira Hanefî mezhebinin son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri olması hasebiyle İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyeti, aynı zamanda Hanefî mezhebindeki mezhep içi işleyişin geldiği son noktayı temsil etmektedir. Diğer taraftan İbn Âbidîn’in modern dönemin hemen öncesinde ve taklit-içtihat tartışmalarının yoğunlaşmaya başladığı bir süreçte yaşamış olması, fıkıh tarihi açısından ayrı bir önemi haizdir. Bu çalışma, mezhep müntesibi bir fakih olarak İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyetini, onun en önemli eserlerinden biri olan Reddü’l-muhtâr adlı haşiyesi çerçevesinde ele almaktadır.

Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, Salı