Abdülvâdîler ve Sultan II. EBU Hammûnun Siyasetnamesi

Abdülvâdîler ve Sultan II. EBU Hammûnun Siyasetnamesi

Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üye. Abdullah Erdem TAŞ ile Arş. Gör. Dr. İsa GÖKGEDİK'in beraber çalıştığı "Abdülvâdîler ve Sultan II. Ebû Hammûnun Siyasetnamesi" adlı eser Sonçağ yayınlarından çıktı. 

Eser 14. yüzyılda Kuzey Afrikada (Cezayir) yazılmış klasik bir siyasetnamenin 19. yüzyıl sonlarında Türkçeye tercümesini merkeze alan bir çalışmadır. Vâsıtatüs-sülûk fî siyâsetil-mülûk adlı bu siyasetnamenin müellifi 1359-1389 yılları arasında hüküm süren Abdülvâdî sultanı II. Ebû Hammû Musa b. Yusuftur. Onun veliahdı olan oğlu Ebû Taşfîne ileride devletin başına geçtiğinde nasıl bir yönetim sergilemesi hangi konulara ihtimam göstermesi gerektiğini bir baba nasihati şeklinde kaleme almasıyla bu eser ortaya çıkmıştır. 1862de Tunusta basılan mezkûr Arapça siyasetnameyi Giritli bir memur olan İbrahim Rahmi Efendi 1879'da Türkçe'ye tercüme etmiştir. Sultan II. Abdülhamide takdim edilen tercüme daha sonra Amerika Kongre Kütüphanesine hediye edilmiştir.

14. yüzyılla 19. yüzyılı Mağriple Anadoluyu buluşturan bu siyasetnamenin alandaki akademik çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının ve ilmi hayata katkılarının devamını dileriz.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, Cumartesi