Yayın Faaliyetlerimiz

2020 Yılındaki Yayın Faaliyetlerimiz
Dr. Ömer Faruk Söylev
 
Günümüzde geleneksel yardım faaliyetlerinin, modern psikolojik yardım disiplinlerinin ilke ve yaklaşımlarıyla desteklenerek yeni ve yerli dinî danışma ve rehberlik modellerinin geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Ancak kavram, kuram, yöntem ve uygulamaların köklü bir şekilde üzerinde gelişeceği verimli bir teorik zeminin hazırlanması daha elzemdir. Kitabın konu seçimi, sıralaması ve kapsamı bu gereksinime uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kitapta dinî danışma ve rehberlik hizmetlerinin kavramları, kuramları, yöntemleri ile ülkemizdeki uygulama alanları ve imkânları din psikolojisi açısından incelenmiştir.
Fakültemiz İslâm Felsefesi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Muhammet Ateş'in "Taha Abdurrahman'da Modernite Düşüncesi" adlı yüksek lisans tezi Modernitenin Felsefî Temelleri ve İslam: Taha Abdurrahman'ın Felsefesi Özelinde ismiyle Eskiyeni yayınevi tarafından kitaplaştırıldı. Eserde, Taha Abdurrahman'ın modernite ruhu düşüncesi ve bu ruh uyarınca geliştirdiği İslami modernlik modeli hem metodolojik hem de felsefî temelleriyle ele alınmaktadır: 
 
"Fas’lı düşünür Taha Abdurrahman “modernite ruhu” adını verdiği özgün bir modernlik düşüncesi inşa etmiştir. Modernite ruhu teorisi, kavramsallaştırma ve kuramsallaştırma bakımından felsefî temelleri güçlü bir düşünsel proje niteliği taşımaktadır. Bu teoriye göre modernite ile Batı arasında bir özdeşlik kurmak doğru değildir. Zira rüşt, eleştiri ve şümul ilkeleri üzerine kurulu olan modernlik ruhu, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmış her medeniyette farklı seviyelerde bulunduğu gibi, bundan sonra da doğacak medeniyetlerin temelindeki yerini alacaktır."
Daha Önceki Yayın Faaliyetlerimiz
Dr. Ömer Faruk Söylev
 
Din psikolojisinin uygulamalı alanlarından biri olan dini danışma ve rehberlik çalışmaları Batı dünyasında tıp, psikoloji, eğitim ve ilahiyat disiplinlerinin birleştiği geniş bir havzada oldukça kapsamlı bir bilimsel geleneğe ve uzun bir uygulama tarihine sahiptir. Türkiye’de ise henüz çok yeni bir araştırma ve uygulama alanı olan ve kısıtlı sayıda çalışmaların bulunduğu dini danışma ve rehberlik faaliyetleri, toplumsal değişmenin küresel etkileri ve gittikçe benimsenen modern yaşamın farklılaştırdığı ihtiyaçlara bağlı olarak son yıllarda gerek akademik çevrelerin gerekse ilgili hizmet kurumlarının ilgi odağı haline gelmiştir.
 
Bu araştırmada ampirik yönteme uygun araştırma metot ve teknikleri kullanılarak müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve dini rehberlik bürolarında görevli din görevlilerinden oluşan geniş bir örneklem grubuna anket uygulanmış, 1137 anketin verileri analiz edilerek din görevlilerinin dini danışma ve rehberlik yönelimleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
DPÜ İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erdoğan'ın Felek'in Felsefesi başlıklı eseri yayımlandı. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan‘ın Kütahya Ermenilerine Dair Yazdığı “Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri“ Başlıklı Kitabı Yayımlandı.
DPÜ İslami İlimler Fakültesi şehrine hizmet etmeye devam ediyor. Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Türkan‘ın Kütahya Ermenilerine Dair Yazdığı "Tehcir Gerçeği ve Kütahya Ermenileri"  Başlıklı Kitabı Yayımlandı. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
DPÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rifat TÜRKEL'in "Gedizli Hafız Mehmet Efendi" isimli editoryal kitabı Gediz Belediyesi tarafından yayımlandı.  Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz
Dpü İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KELEBEK'in "İslam Borçlar Hukuku ve Ebu Yusuf'un Öncelikleri" isimli çalışması kitap olarak yayımlandı. Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz.
Dpü İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlhami Günay'ın "Kısa Surelerin Terbiyesinde" isimli çalışması kitap olarak yayımlandı. Sayın Hocamızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz
Sayın Prof. Dr.  Bilal Kemikli'nin Alvarlı Muhammed Lutfi'nin Divan'ından derleyip hazırladığı "Alvarlı Muhammed Lutfi DİVAN" isimli çalışması Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlandı. Sayın Dekanımızı tebrik eder çalışmalarının devamını dileriz.
Fakültemiz İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ'nin "Süleymaniye Darulhadisi" isimli doktora çalışması Kitabevi Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. Hocamızı  tebrik eder, çalışmalarının devamını dileriz.
 
Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, Pazartesi