Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Abdullah Erdem TAŞ

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Abdullah Erdem TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4850)
abdullah.tas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Osmanlı Afrikası, Garp Ocakları, Osmanlı Libyası (Trablusgarp), Afrika‘da Kurulan İslam Devletleri ve Müslüman Hanedanlar, Arşiv Belgeleri

İsa Gökgedik

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4851)
isa.gokgedik@dpu.edu.tr

Abdullah Taha Yıldız

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4808)
abdullahtaha.yildiz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: İslam Tarihi
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, Perşembe