İslami İlimler Fakültesi Mevlid-i Nebi Konferansı Düzenledi

İslami İlimler Fakültesi Mevlid-i Nebi Konferansı Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Kütahya Ensar Vakfı işbirliği ile Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle 13.11.2019 tarihinde saat 19.45’de Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansın sunumu İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis AYDEMİR tarafından gerçekleştirildi.

Konferansta Prof. Dr. Halis AYDEMİR yaratılış kodunun varlığın çiftler halinde kodlandığını, çiftleri meşru olarak bir araya getiren aile kurumunun, Peygamberimiz (sav) zamanında olduğu gibi bugün ve gelecekte de toplumlar için bir vazgeçilmez bir yapı
olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. AYDEMİR Günümüzde insanların sahip olduklarıyla yetinmeyip memnun olmadıklarını belirttikten sonra, Allah Azze ve Celle’nin insana vermiş olduğu mal, evlat, şöhret ve diğer insani fiziki özelliklerinden her bir değişkenle imtihan için yarattığını belirtti. Bunların hayatın parametreleri olduğunu ve bu parametrelere itiraz veya şükürsüzlüğün şeytani projenin bir parçası olduğunu ifade etti. Bu projelerden birinin de insanların cinsler arasındaki farklılıkları üzerinden sürdürüldüğünü belirterek aile bütünlüğünün korunmasının bugün daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Konferans sonunda Sayın Aydemir'e plaket sunuldu.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019, Perşembe