Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Çalıştayı Yapıldı.

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kütahya Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi işbirliğiyle 13.06.2014 Cuma günü Kütahya Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde “Vahit Paşa İl Kütüphanesi” konulu çalıştay düzenlendi. Dpü İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez,  ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri ve   Vahit Paşa Kütüphanesi yetkili ve personelinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay,  Dekan Sayın Prof. Dr. Kemikli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Dekan Sayın Prof. Dr. Kemikli:

Ziya Paşa bir terkibi bendinde  “Mânendi şecer nâbit olur sabit olanlar/Herhangi işin ehliysen anda sebat et.” buyurur. Yani Mânend benzeri anlamına gelir.  Sabit kadem, kararlı olanlar, yaptığı işte sabırla tahammülle gayret edenler mutlaka ağaç gibi büyürler, neşvü nema bulurlar. Bazen başaracağımızı zannettiğimiz bir iş başlangıçta bize hedeflediğimiz gibi gelmeyebilir. Kaybedebiliriz, yıkılabiliriz, hayal kırıklığına uğrayabiliriz. İstediğimiz hedefi ve başarıyı gösteremeyebiliriz. Ama sabredersek  tıpkı ağaçlar gibi hedefimize ulaşırız. Ağaçları sular, zahmetine katlanır bakarsak Allah o ağacımızı bereketli kılar. Dal budak salar. Kökleri derinlere iner. Meyveler ortaya çıkar.

Kütüphanecilik te böyledir. Bendenize sabır ve sebat isteyen bir konu gibi geliyor. Sabır isteyen bir konu. Maalesef kadri ve kıymeti bilinmedi. Kütüphane olmadan ilim, sanat olmaz. Kütüphaneler hem ilmin hem şehrin hafızasıdır. Kütahya’nın hafızası Vahit Paşa Kütüphanesidir. Kütüphanelerin albenisi ve güzel bir görünümü olmalıdır. Dışarıdan gelenler kütüphaneleri görmelidirler. Kütahya ilim geleneği ile ön plana çıkan bir şehir. Medreseleriyle revaçta. Her medresenin bir kütüphanesi var. Tekkeleriyle revaçta. Her tekkenin bir kütüphanesi var. Mevlevihane’nin kütüphanesi var. En azından eserler buralarda okunuyordu. Maalesef bu konuda günümüzde yoksulluk içindeyiz. Bu yoksulluğun önüne geçmek zorundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda güzel şeyler yapıyor. Ayrıca bu eserler,  buradan çıkarılıp tarihi bir binaya taşınmalıdır.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Zülkarni Yeldemez ise şunları söyledi: Yazma eserler için 2010 yılsonunda Bakanlar kurulu kararıyla müstakil yazma eserler müdürlüğü oluşturuldu. 2011 yılı sonu itibariyle de faaliyete başladı. Yer darlığı sebebiyle yazma eserlerimiz halen İl Halk Kütüphanesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu ise Devletimizin, Hükümetimizin tarihimize, kültürümüze önem verdiğinin göstergesidir. Bu eserler siz değerli hocalarımızın vesilesiyle daha iyi hale gelecek. Ben hakikaten gurur duydum. Kütahya ilim ve sanatıyla ilim ve irfan yuvası. Nereye baksanız ecdadın han, hamam, medresesiyle karşılaşıyorsunuz. Kütahya’yı ziyaret edenler şehirden huzur içinde ayrıldıklarını belirtmektedirler. Müzecilik konusunda beşinci sıradayız. Şehrimizde çok sayıda sanatçımız var. İlahiyat Fakültemizin açılmasıyla bu güzellikler daha çok ortaya çıkacaktır. Molla Bey Kütüphanesi’nin yazma ve basma eserleri de bünyemize alınmaktadır. Ayrıca Ulu Caminin yanındaki arkeoloji müzesi yeni müzeye taşınacak.

Katılımcıların yapılması gerekenler ve yapılanlarla ilgili sunumlarından sonra kütüphanenin gezilmesiyle çalıştay sona erdi. 

   

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, Cuma