İyi İnsan Konulu Konferans

Fakültemizin organize ettiği Çarşamba Seminelerinin XI. su olan "İyi İnsan" konulu konferansta Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörlerinden Sayın Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen konuğumuz oldu. DPÜ TV den canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Ümit Aktı'nın yaptığı konferansta Sayın Şen'in Konferansını Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli şöyle ifade ediyor: 

Değerli Hocam Prof. Dr. S. Mehmet Şen'in İyi İnsan konferansı gayet verimli oldu... Bereketli, feyizli, ufuk açıcı bir konferans. Hoca, "iyi insan olmak için şu dört şey gereklidir" dedi ve bu dört ilkeyi;
1. Dolu olmak
2. Duru olmak
3. Deli olmak
4. Veli olmak 
şeklinde zikretti. Üniversite dolma yeri... İnsan eğitim ve öğretimle dolar, kendini yetiştirir. Ama bu yetmez; insan kitabını da okumak lazımdır. Duruluk burada başlıyor; özüyle sözüyle doğru ve dürüst olmak.

Üniversite iyi insan olma yeridir, cümlesi üzerinde düşünmek gerek.Keza, "sevmek vermektir" cümlesini de kaydettim. iyi insan, veren insandır. Vermen için dolmalı, arı ve duru olmalısın. Canla başla çalışmalısın.. Ki, deliliği bu anlamda zikretti. Velilik de adamlıktır. Seversen veli olur, adam olursun.

Üretimin dört aşaması var:

1. Bilgi üretimi
2. Teknoloji üretimi
3. Eşya üretimi
4. Hizmet üretimi
Biz henüz eşya ve hizmet üretimiyle meşgulüz. Henüz teknoloji üretimine geçtiğimiz söylenemez. Bunu olması için evvela bilgi üretimimiz olmalı... Maalesef bilgi üretme noktasına daha yeni yeni geliyoruz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2014, Salı