Dostlarla Sohbet Günü (09.05.2014)

Dostlarla Sohbet Günü (09.05.2014)

“Dostlarla Sohbet Günü” çerçevesinde 09 Mayıs 2014 Cuma günü Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Fakülte mensuplarımızla toplandık.

Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli Bağdatlı Rûhi’den,
 
Gör zâhide kim nâil-i irşâd olayım der.
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der.
 
beytini okuyarak sohbete başladı.
Sayın Kemikli’ye göre, burada  “zahid” kelimesinin anlam daralmasına ya da anlam kaymasına uğradığını belirttikten sonra bu beyitteki zahid,  işin şekli tarafına takılıp kalmış, okuduklarının batınına vakıf olamamış, manasını bihakkın telakki edememiş kişi olarak telakki edilmektedir. Şair burada kelimenin anlamını değiştirmiş olmaktadır. Burada zahid yolun başındaki kişidir. Bu kişi “naili-i irşad” mürşit olayım der.  Fakat mürşit olmak için biraz beklemek, biraz demlenmek, tecrübe etmek gerekir. Yani bilgiyi sadece teorik, kavramsal olarak değil onu içselleştirmek, temellük etmek gerekir.  Temellük ettikten sonra söylenen sözler daha tesirlidir. Zahid bu vasıflara ulaşmadan yolun başında üstad olmayı hayal etmektedir. Ancak bu mümkün değildir.
Buradaki zahid,  “ riyakar” anlamında da kullanılmaktadır. Bağdatlı Ruhi burada nail-i irşad(mürşid) olmak için ibadetlerini gösteriş için formel olarak yapan kişiyi de vurgu yapmaktadır.   Fuzuli’nin de şekilciliği tartıştığı “Rindü Zahid” isimli bir kitabı vardır. Rihd, kalendemeşreb, medihle zemmi bir bilen, hayatı farklı çehrelerini görmüş olan kişidir. Dışardan harabe gibidir ama hakikaten ariftir. 
Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2014, Pazartesi