Çift Anadal Duyurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemize 2017– 2018 Eğitim-Öğretim Yılında Çift Anadal yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

      A – ŞARTLAR

1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir

5- Başvurularda anadal programında çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

 

B - GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

3- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

4- Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

5- Anadal müfredatındaki derslerin içerikleri.

 

 

      C – ÇİFT ANADAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

12 Temmuz 2017

İlgili birimlere müracaatın başlangıç tarihi

21 Temmuz 2017

İlgili birimlere müracaatın son günü

24 Temmuz – 04 Ağustos 2017

Değerlendirme

11 Ağustos 2017

Sonuçların ilgili fakülte/yüksekokul web sitelerinde ilan edilmesi

 

      D- ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

Kontenjanlar için tıklayınız

 

      E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Dumlupınar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız

06 Temmuz 2017, Perşembe / 493 defa okundu.